Sekeli gulaš

Što se dogodi kad tradiciju predstavimo u novom ruhu? Kad malo promijenimo, poboljšamo, unaprijedimo tradiciju? Je li to još uvijek tradicija ili je to nešto novo?

Moramo li uvijek samo pratiti tradiciju ili ju možemo prilagoditi sebi i stvoriti nešto što nam odgovara?

Je li tradicija oduvijek bila tradicija?